KOMPOSTÁRNA

kompostarna

  • Příjem biologicky rozložitelných odpadů.
  • Přehled druhů odpadů, pro něž je zařízení určeno od roku 2010.
02 01 Odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti, rybářství
02
01
01
Kaly z praní a z čištění
02
01
0
Odpad z rostliných pletiv
02
01
06
Zvířecí trus, moč a hnůj (včetně znečištěné slámy), kapalné odpady soustřeďované odděleně a zpracovávané mimo místo vzniku
02
01
07
Odpady z lesnictví
02 01 Odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti, rybářství
02
03
01
Kaly z praní, čištění, loupání, odstřeďování a separace
02
03
04
Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo ke zpracování
02
03
05
Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
02 04 Odpady z cukrovarnictví
02
04
01
Zemina z čištění a praní řepy
02
04
03
Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
02 05 Odpady z mlékárenského průmyslu
02
05
01
Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo ke zpracování
02
05
02
Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
02 06 Odpady z pekáren a výroby cukrovinek
02
06
01
Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo ke zpracování
02
06
03
Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
17 05 Zemina, kameny a vytěžená hlušina
17
05
04
Zemina a kamení neuvedené od číslem 17 05 03
19 08 Odpady z čistíren odpadních vod jinde neuvedené
19
08
12
Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem 19 08 09
19 09 Odpady z výroby vody pro spotřebu lidí nebo vody pro průmyslové účely
19
09
02
Kaly z čiření vody
19 12 Odpady z úpravy odpadů jinde neuvedené (třídění, drcení, lisování, peletizace)
19
12
01
Papír a lepenka
19
12
07
Dřevo neuvedené pod číslem 19 12 06
20 01 Složky z odděleného sběru
20
01
38
Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37
20 02 Odpady ze zahrad a parků
20
02
01
Biologicky rozložitelný odpad
20 03 Ostatní komunální odpady
20
03
02
Odpad z tržišť